Vizyon-Misyon

VİZYON
Geleceği kurgulayan, şekillendiren ve yöneten öncüler yetiştirmek
MİSYON
Araştırma yetkinliği ve farkındalığı kazanmış, her koşulda rekabet edebilen ve hedefe kitlenen, başarı odaklı, teknolojiye ve zamana hükmeden, değişimi yönetebilen ve değişime uyum sağlayan,
eleştiren, yaratıcı özgün çözümleri olan etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmış liderlik özelliklerine sahip, başta Atatürk ilkeleri olmak üzere tüm tarihini ve kültürel değerlerini
içselleştirmiş aynı zamanda evrensel bakış açısına sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek